Help support Cork Safety Alerts by becoming a ‘Supporter’ and donating a small amount each month to help with the running of our website, server and organisation! Click here to become a CSA Supporter.


ESB Networks wish to remind all groups and parties involved in the upcoming General Election that the erection of posters on ESB electricity poles poses a serious safety risk to ESB Networks staff, contractors and members of the public and is strictly prohibited.

Dangerous situations have been created in the past by individuals or parties erecting posters on electricity poles. There is a very real danger to life when placing posters on live electricity poles. Posters have caused the pole to catch fire as well as creating blind spots for traffic.

ESB Networks has been required to interrupt the electricity supply to households and businesses in order to safely remove these dangerous posters. Posters that are erected on electricity poles will be removed by ESB Networks and the costs incurred may be recovered from the respective parties and groups involved.

ESB Networks regularly advise the general public to always stay clear of electricity poles and wires through its TV, radio and social media campaigns. It is important that these messages are taken on board in the interest of safety.

In the event of a dangerous situation or emergency, the public are reminded to immediately phone ESB Networks emergency service on 1850 372 999 (24 hour/7 day service).


Fógra Sábháilteachta do gach Grúpa agus Páirtí a bhfuil baint acu leis an t-Olltochán

Is mian le ESB Networks a mheabhrú do gach grúpa agus páirtí a bhfuil baint acu leis an t-Olltochán go bhfuil baol tromchúiseach ó thaobh sláinte d’fhoireann ESB Networks, do chonraitheoirí agus don phobal ag baint le póstaeir a chrochadh ar chuaillí leictreachais ESB agus tá cosc iomlán iad a chrochadh orthu.

Bhí contúirt mhór i gceist san am a caitheadh nuair a chuir daoine agus páirtithe suas póstaeir ar chuaillí leictreachais. Is contúirt dháiríre é póstaeir a chur ar chuaillí leictreachais bheo. Las cuaillí cheana mar gheall ar phóstaeir agus bíonn siad sa bhealach ar thiománaithe.

B’éigean do ESB Networks cur isteach ar an soláthar leictreachais chuig tithe agus gnónna chun na póstaeir chontúirteacha seo a bhaint anuas.

Bainfidh ESB Networks anuas aon phóstaeir a chuirfear ar chuaillí leictreachais agus rachfar chuig na páirtithe agus grúpaí ag iarraidh na gcostas a bhaineann leis sin a aisghabháil.

Iarrann ESB Networks i bhfeachtais teilifíse, raidió agus meán sóisialta ar an bpobal fanacht glan ar chuaillí agus sreanga leictreachais. Tá sé tábhachtach aird a thabhairt ar na teachtaireachtaí seo ar mhaithe le sábháilteacht.

I gcás éigeandála nó staid dhainséarach, iarrtar ar an bpobal glaoch láithreach ar sheirbhís éigeandála ESB Networks ag an uimhir 1850 372 999 (seirbhís 24 uair/7 lá).
Want to get €5, absolutely free? Sign up to the ‘Smart’ Debit Card – Curve today, and earn a fiver on us! Find out more here.


[sg_popup id=3298]